alles op een rij

Huisregels //

Voor een veilig restaurant. 

in uw en ons belang

Huisregels //

Onze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij restaurant te kunnen handhaven. Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels dienen direct te worden opgevolgd. Wie de huisregels niet naleeft, wordt verwijderd en kan de toegang worden ontzegd. Strafbare feiten worden ten alle tijden bij de politie gemeld.

1. U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie uitsluitend binnen het bedrijf nuttigen. Het is niet toegestaan bij Kom Eten eigen gebrachte consumpties of consumptieverpakkingen te gebruiken of mee te brengen.
2. Eigendommen van ons restaurant mogen niet mee naar buiten worden genomen of zonder overleg worden verplaatst; hieronder vallen tevens (restanten van) drank en voedsel. Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwing.
3. Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.
4. Wij vragen u om gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn, in te leveren bij een van de medewerkers.
5. Wij trachten aan ieders voorkeur met betrekking tot de tafelkeuze te voldoen, helaas is dit niet altijd mogelijk. Graag hiervoor uw begrip.
6. Te laat? 30 minuten na uw gereserveerde ontvangsttijd kunnen wij uw tafel vergeven aan andere gasten.
7. Om de wachttijden voor al onze gasten te beperken hanteren wij één gezamenlijke rekening per reservering/tafel. Per persoon apart betalen is niet mogelijk.
8. Wij accepteren geen dinerbonnen of VVV-cheques, wel hebben wij onze eigen cadeaubon.
9. Huisdieren zoals honden zijn van harte welkom op het terras, binnen liever niet.
10. Het is niet toegestaan om in uitsluitend badkleding op het terras te verblijven. Wij verzoeken u vriendelijk altijd schoeisel te dragen in verband met de mogelijke aanwezigheid van glasscherven.

 

vervolg huisregels

11. Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen kinderen, zeker langs de waterkant.

12. Iedere vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden. Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.

13. Mobiel telefoneren is niet toegestaan als dit overlast betekent voor de andere gasten.

14. Het is verboden om wapens op zak te hebben. Bij constatering van wapenbezit wordt ogenblikkelijk de politie ingeschakeld.

15. Bij de bedrijfsleiding liggen brandinstructies ter inzage. Raak bij brand niet in paniek, waarschuw ons onmiddellijk en/of zoek de dichtstbijzijnde brandblusser op.

16. Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.

17. De toegang tot Kom Eten kan u geweigerd worden als u aangeschoten of dronken bent. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan aangeschoten of dronken personen.

18. Conform de wet schenken wij geen alcohol aan gasten onder de 18 jaar. Bij twijfel zullen wij om identificatie vragen.

19. Bij het betreden en verlaten van ons bedrijf vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden.

20. Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze kunt u op onze website bekijken. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

21. De geldende corona-maatregelen dienen bij Kom Eten altijd te worden nageleefd. 

 

klachten?

Hebt u klachten, van welke aard ook? Meld ze direct bij een medewerker van ons bedrijf. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen. Hartelijk dank voor uw begrip!

Kom je eten? 

Graag tot snel //

 

Woensdag t/m zondag 12u.

Zondag alleen lunch

Telefoon

071-5012220

Adres

Kerkstraat 22, 2355 AE Hoogmade

E-mail

welkom@kometeninhoogmade.nl